Borknagar - Up North
Video Clip - Incantation - Fury's Manifesto

Video Clip - Devildriver - Lona

Video Clip - יומני המגפה - האפוקליפסה
הרכב המטאל הנורווגי האגדי Borknagar בקליפ מהאלבום העתיד לצאת בקרוב [ תגובה חדשה ]
[ קטעים נוספים ]