Kaiadas, בסיסט להקת הבלאק מטאל היוונית הוותיקה Naer Mataron, נכנס לאחרונה כחבר בפרלמנט היווני, כחלק מהמפלגה הנאצית היוונית – ה Golden Dawn, שלראשונה בתולדות המדינה זכתה למספר מושבים בפרלמנט. חברי הלהקה הגיבו על הפרסומים:

"Naer Mataron הייתה ונשארה להקת בלאק מטאל טהורה. וככזאת, היא לא פוליטית. כל חבר מהלהקה יכול להחזיק בדעות אישיות משלו ולנהוג בהתאם. ולכן כל פעילות פוליטית חוקית של כל חבר בלהקה היא עניין של בחירה אישית ואנחנו מכבדים אותה ככזו. כל ניסיון לצייר את הלהקה כבעלת סוג של אג'נדה פוליטית מסוימת נידחת על ידי הלהקה. בנוסף, כל האשמה שקרית כנגד הלהקה תוביל לצעדים משפטיים מצידנו. הלהקה מסמלת רק בלאק מטאל, ובלאק מטאל היא מוזיקה קיצונית, לא פוליטית. "