אלו שמות הזוכים בהגרלה לזוג כרטיסים להופעתה של Anthrax בישראל:

שגב רום
חן נאור

פרטים לגבי הכרטיסים ימסרו לשני הזוכים.