Ozzy Osbourne, אשר נודע בזמנו בעקבות סיפור נשיכת ראשו של עטלף חי במהלך הופעה, זוכה ככל הנראה לנקמה של היצורים הליליים – בביתו בבריטניה העובר בימים אלו שיפוצים עקב נזקים שגרמה לו הסופה והשטפונות שפקדו את בריטניה בחורף האחרון.

ככל הנראה מספר רב של עטלפים עבר להתגורר באסם הישן המחובר לבית, ומכיוון שהיצורים הם מין מוגן ע"פ החוק הבריטי, נאלץ Osbourne לעצור את השיפוצים עד ש "יבוצעו סקרים מתבקשים וינקטו צעדים להגן על העטלפים והינשופים החיים במתחם."