4 חברי להקת הדת' מטאל הפולנית Decapitated שוחררו ממעצר תחת תנאים מגבילים, בעוד הם מחכים למשפט על החטיפה ואונס כביכול שביצעו באישה באוטובוס ההופעות שלהם בארה"ב לפני שלושה חודשים.
הארבע נדרשו להישאר באזור מדינת וושינגטון ומסרו את דרכוניהם, אך לא נדרשו להפקיד שום ערבות.

הארבע נעצרו באשמה כי באוגוסט, לאחר הופעה של הלהקה, הם כלאו אישה שעלתה לשתות עימם בכוח באוטובוס ואנסו אותה. ע"פ הצהרת חברי הלהקה נמסר כי השוטר הראשון שגבה את העדות מהמתלוננת הצהיר כי "אין לי עילה סבירה לכך שהתבצע אונס".