Bruce Dickinson, סולן להקת Iron Maiden המשמש גם כטייס מטוסי נוסעים מסחריים, הודיע לאחרונה על השקת מדמה טיסה מיוחד אשר יוצב בשדה התעופה Heathrow שבלונדון.

מדמה הטיסה הוא מדמה מקצועי לכל דבר אשר נרכש ע"י Dickinson וחברו לחברת התעופה Astraeus לשעבר, כחלק עסקי הכשרת הטייסים שבו החלו לעסוק לאחרונה, והוא שימש כחלק מלימודי הטיסה של Dickinson עצמו.

החל מחודש דצמבר ולמשך 12 ימים, יוכלו מעריצי הלהקה לעשות שימוש במדמה הטיסה כדי לחוות המראות, טיסות ונחיתות מדומות – זאת עם הדרכה צמודה של Dickinson. כל המשתתפים בחוויה יקבלו תעודה מיוחדת המאשרת כי זכו להדרכה במדמה הטיסה של Bruce Air Flights 666.

העלות להשתתפות בחוויה – אשר לה ניתן להירשם באתר הרשמי של חברת Bruce Air, היא 666 לירות שטרלינג בתוספת מע"מ. מספר המקומות מוגבל ביותר.