ICS Festival Service GMBH, החברה המארגנת את פסטיבל וואקן שיחררה הודעה אמש: "לצערנו, יש לנו חדשות עצובות, קיבלנו הודעה מהצלב האדום הגרמני שהתרחש מקרה של מוות בפסטיבל וואקן 2012. אנחנו המומים שולחים את תנחומינו למשפחה והחברים של הנפטר. אין לנו פרטים מלאים, אך ניתן לקרוא בהודעה הרשמית של שרותי החירום הרפואיים פרטים נוספים."

בהודעה של שרותי החירום הרפואיים במקום נמסר: "השנה פסטיבל וואקן קרה אירוע טרגי באזור הקמפינג. ככל שידוע לנו עד עתה, אחד הנוכחים נח לנוח בטריילר סגור, ונרדם. גנראטור שהיה ממוקם גם בתוך הטריילר ועבד מילא את החלל בין הטריילר לכיסוי הבד שלו בפחמן דו חמצני רעיל. נראה שהאדם בטריילר נשם את הגז וכתוצאה מכך מת. לאחר שעתיים חברים של הנפטר חיפשו ומצאו את גופתו מתחת לכיסוי הבד. שרותי החירום ורופא הגיעו למקום, אך לא הצליחו להחיות אותו. הפרקליט המחוזי פתח בחקירה."

פרטים נוספים על המקרה יפורסמו בהמשך.