Adam "Nergal" Darski, סולן להקת הדת' מטאל הפולנית Behemoth, זוכה בבית משפט פולני מכל האשמות בגין האירוע במהלכו קרע עותק של הברית החדשה מהלך הופעה של הלהקה ב 2007. Nergal הואשם בפגיעה ברגשות הדתיים של הצופים, אבל זוכה בשנה שעברה על ידי חבר מושבעים, לפני שתובעים הגישו ערעור על הזיכוי.
במהלך האירוע קרע Nergal את ספר התנ"ך והשליך את העמודים אל הקהל, כשהוא קורא להם לשרוף את הדפים הקרועים. Nergal תיאר את הדת כ "כת פושעת" ואת הברית החדשה כ "ספר שקרי", מעריצים שהעידו בבית המשפט מסרו שרגשותיהם לא נפגעו מהמעשה, למרות שהם עצמם דתיים.

השופט הסביר כי הוא רואה את המעשים כסוג של ביטוי אומנותי, והחליט כי לבית המשפט אין עניין בלהגביל את חופש הביטוי האומנותי וזכותם של אנשים לבקר את הדת.