Tobias Sidegard, סולן להקת הדת'/בלאק מטאל השבדית הוותיקה Necrophobic, אשר הורשע בהכאה של אישתו מספר רב של פעמים בין ספטמבר 2011 לאפריל 2013 – קיבל לאחרונה הפחתה באורך מאסרו, שנקבע ל 18 חודשים.

Sidegard הורשע תחת חוק חדש במערכת המשפט השבדית, במה שמכונה "הפרה גסה של זכיותיה של אישה", חוק שנועד ליצור ענישה ברורה למכה אישה אשר לו היכרות אישית איתה.
בית המשפט הוריד את האשמה לדרגת תקיפה בלבד, אישום שהפחית את מאסרו לחצי שנה בלבד.

Sidegard נדרש לשלם לאשתו קנס על סך 2500 דולר, ונחשד גם בהתעללות בבנותיו באמצעות שוט תוצרת בית.