, עורך דינו של Tim Lambesis – סולן להקת המטאלקור As I Lay Dying, התייחס בראיון לכמה מהטענות שהוא עשוי להעלות כטענות הגנה להאשמתו של Lambesis בניסיון לשכור רוצח שירצח עבורו את אשתו בנפרד.

Salerno רומז בין השאר כי אדם שלישי מעורב במקרה, והוא שטפל האשמות שווא על Lambesis:

"אני מעריך שאבקש גילוי נאות של לא מעט מידע נוסף, במיוחד לגבי אדם שאני חושד שהוא מודיע של המשטרה, והוא הציב את כל המצב הזה ובעצם העליל על Tim. אני מאמין שהוא היה מודיע של המשטרה, אבל המידע הזה כרגע זמין רק באופן פנימי למשטרה עצמה. ובמקרה הזה למחלקת השריף של San Diego, באמצעות משרד התובע המחוזי זה משהו שאני מקווה לבדוק.

יש עוד גורם אחד בעניין, אני לא רוצה להתחיל להעלות האשמות לגבי זה עד שיהיה לי עוד מידע, אבל אציין שאחיה של אשתו של Tim הוא סגן במחלקת השריף של San Diego, אלה שעצרו אותו. אני חושב שזה יהיה בלתי אחראי מצידי לא לבדוק גם את זה. זה במקרה המינימלי מאד מקרי, אבל זה עשוי להיות גם יותר מזה."

סכום הערבות של Lambesis נקבע לכ 3 מיליון דולר, ומכיוון שטרם שולם – הוא נותר בכלא עד המשך משפטו ב 10 ליוני.
לוידיאו מהקראת ההאשמות נגד Lambesis על ידי התובעת המחוזית