משתמש באתר Reddit בשם Darinhq אסף לאחרונה רשימה של שמות להקות המטאל הנפוצות ביותר כשהוא מתבסס על רשומות ה Metal Archives.

המוביל ללא ספק הוא השם Nemesis, כשמאחריו שמות כגון Legion ו Requiem ומאחריהם רשימה ארוכה של מבחר שמות צפויים ולא מקוריים בעליל.