David Draiman, סולן הלהקות Device ו Disturbed, הידוע כיהודי גאה ותומך בישראל – פרסם לאחרונה הצהרה בעמוד הטויטר שלו בה הוא מבקר את סיקור המלחמה בעזה בתקשורת העולמית וטוען כי הסיקור המוטה גם מוביל לאנטישמיות:

"התקשורת העולמית מוטה לרעה ומשמיצה את ישראל בקונפליקט הנוכחי, וזה מעודד גל של אנטישמיות שלא ראיתי מעולם לפני כן. כל הכבוד BBC, CNN, MSNBC ו רויטרס, הכנתם את הבימה לשואה חדשה. אולי תהיו מרוצים כשהמטורפים הדתיים שעליהם אתם מגנים כל כך, שמקריבים את הילדים שלהם, שמתפללים למותם של כל היהודים, לא רק ישראלים – שהאמונות שלהם והערכים עומדים בניגוד מוחלט לדעות הליברליות שלכם על נישואי גאים וגאות, דמוקרטיה וזכות הבחירה.

אלו שנאבקים במקום היחיד באזור שבו יש חירות אמיתית. אז נחשו מה? לעולם לא עוד. כבר לא כזה קל להתעסק עם היהודים."
כמו כן, פרסם Draiman מסמך מפורט אשר מתייחס לביקורת על ישראל, ומציג את עמדותיו הפרו ציוניות הברורות.