Livia Zita, אשתו של סולן המטאל הדני האגדי King Diamond (Kim Bendix Petersen) הודיעה עדכון על מצבו הבריאותי של King, והחלטתו לפרוש זמנית מיצירת מוזיקה:
"זה מה שקרה בשבועות האחרונין, וזה ישפיע על דברים רבים.
ב 29 לנובמבר King היה חייב להילקח ע"י אמבולנס בדחיפות לבית החולים, לאחר כמה בדיקות ו EKG שהראה כמה תופעות לא סדירות, הרופאים המליצו שיעבור צנטור.
לאחר שזה נעשה, הם הבחינו ש Kim עבר מספר התקפי לב, ושלושה מעורקי הלב שלו היו הסיבה לכך. אחד היה חסום לגמרי, השני 90% חסום והשלישי 65%, הפתרון היחידי היה ניתוח לב פתוח משולש. הניתוח ארך בערך 7 שעות, הכול עבר טוב ו King הועבר להתאששות. הוא כבר הלך ואכל אוכל מוצק יומיים לאחר הניתוחף והיה הראשון בהיסטוריה של בית החולים שיצא על רגליו ממח' טיפול נמרץ לטיפול רגיל.
10 ימים אחרי שהוא נלקח באמבולנס, הוא בבית ומתאושש. יקח לו כמה חודשים עד שהוא ירגיש בסדר והיה חופשי מכאב.
כתוצאה מכל זה, הוא יקח הפסקה מהמוזיקה ועסקי המוזיקה בכלל עד הודעה חדשה. הוא רוצה מאד לכתוב מוזיקה חדשה, לגמור את ה DVDים שלו, ולצאת להופעות, אבל בינתיים כל הדברים האלה הם בעתיד הרחוק והוא לא חושב עליהם. תבינו בבקשה שההרכב King Diamond לא מפסיק לפעול, מתפרק או משהו בסגנון, אבל הבריאות של King היא העדיפות הראשונה, וכשהכול יהיה בסדר איתו, המוזיקה שלו תמשיך."