Metallica פרסמו לאחרונה הודעה, הקוראת לצעירים וצעירות המעריצים את הלהקה לקחת חלק בקמפיין ה Save The Next Girl, אשר נועד לנסות ולהשיג מידע שיוביל ללכידתו של רוצח אשר פעל באזור וירג'יניה בארה"ב לפני כשנתיים.

הקמפיין הוקם על ידי הוריה של Morgan Harrington, צעירה בת 20 אשר נחטפה ונרצחה לאחר שנכחה בהופעה של הלהקה באוניברסיטה שבמדינת וירג'יניה. גופתה התגלה רק 101 ימים לאחר מכן, ורוצחה לא נתפס מעולם.

הוריה של Harrington חברו למספר גופים ביצירת קמפיין שנועד להגדיל את המודעות למעשה החטיפה והרצח, בתקווה שהמידע על הרצח יעורר את זכרונו של אדם כל שהוא אשר היה עד לחטיפה, ובכך אולי להוביל ללכידתו של הרוצח.
מעבר לניסיון ללכוד הרוצח, מכוון הקמפיין להגדיל את המודעות של צעירות לסכנות האורבות להן, ולחנכן בדרכים אשר יצמצמו את הסיכונים אשר עלולים להפוך אותן לקורבן הבא.