Adam "Nergal" Darski, סולן להקת הדת' מטאל הפולנית Behemoth, נפגש לאחרונה עם Grzegorz Kajto, צעיר פולני בן 25 אשר ביצע את תרומת מח העצם אשר שימשה להשתלה שנערכה ב Nergal לפני כשנתיים ואשר הצילה את חייו.

Darski לקה בלוקימיה בסוף 2010, ורק לאחר סדרת טיפולים ארוכה שהסתיימה בהשתלת מח העצם המדוברת – הבריא לחלוטין. השבוע פגש לראשונה את Katjto, אשר ביצע את התרומה לאחר שנמצאה התאמה מלאה בין השניים המאפשרת השתלה.