Varg Vikernes הורשע אמש בצרפת באשמת עידוד שנאה על בסיס גזעי ועידוד פשעי מלחמה, והוטל עליו קנס כספי של 8000 יורו ומאסר על תנאי של חצי שנה.

Vikernes בן ה 41, שחיי בצרפת עם אשתו ב 4 השנים האחרונות, נעצר ביולי 2013 במעצר מונע לאחר שפרסם מאמרים ובהם גזענות ואנטישמיות באתרו ובפורומים שונים, ביתם של הזוג עבר חיפוש ו 5 רובים נתפסו בו.

מאמרים שכתב ובהם דברי שנאה כנגד מוסלמים ויהודים הוצגו כעדות בבית המשפט. להגנתו מסר Varg כי לא הוא כתב את המאמרים ויתכן כי מקור העניין בחוסר הבנה בינו לבין מתרגם דני שהיה מעורב במאמרים. ע"פ דיווחים בחדשות Vikernes היה אחד מ 530 תומכים של הרוצח הנורווגי Anders Nreivik שקיבלו מניפסט בן 1518 עמודים שכתב שעות לפני שיצא למסע הרצח בו ירה למוות ב 77 אנשים. ב 2011.