ליעד ג'ימי קלופשטוק

Therion – Sitra Ahra
סקירת אלבום
Therion – Sitra Ahra
13/05/2011
(DVD) Slipknot – {sic}nesses
סקירת אלבום
(DVD) Slipknot – {sic}nesses
30/03/2011
Betzefer – Freedom To The Slave Makers
סקירת אלבום
Betzefer – Freedom To The Slave Makers
06/03/2011
Whitechapel – A New Era of Corruption
סקירת אלבום
Whitechapel – A New Era of Corruption
11/01/2011