מתן ג'ונאס

Cloudkicker – Beacons
סקירת אלבום
Cloudkicker – Beacons
08/11/2010
Memory Driven – Relative Obscurity
סקירת אלבום
Memory Driven – Relative Obscurity
20/06/2010
The Wounded Kings – The Shadow Over Atlantis
סקירת אלבום
The Wounded Kings – The Shadow Over Atlantis
11/05/2010
Syrach – A Dark Burial
סקירת אלבום
Syrach – A Dark Burial
08/04/2010
Swallow The Sun – New Moon
סקירת אלבום
Swallow The Sun – New Moon
11/01/2010
Seneca – Reflections
סקירת אלבום
Seneca – Reflections
01/11/2009
Ahab – The Divinity Of Oceans
סקירת אלבום
Ahab – The Divinity Of Oceans
15/09/2009
Kypck – Cherno
סקירת אלבום
Kypck – Cherno
02/06/2009
Napalm Death – Time Waits For No Slave
סקירת אלבום
Napalm Death – Time Waits For No Slave
08/05/2009