ירון

Tragedy – Vengeance
סקירת אלבום
Tragedy – Vengeance
12/08/2004
Misery Signals – Of Malice And The Magnum Heart
סקירת אלבום
Misery Signals – Of Malice And The Magnum Heart
25/06/2004
New Found Glory – Catalyst
סקירת אלבום
New Found Glory – Catalyst
27/05/2004
Byzantine – The Fundamental Component
סקירת אלבום
Byzantine – The Fundamental Component
16/04/2004
Uphill Battle – Wreck Of Nerves
סקירת אלבום
Uphill Battle – Wreck Of Nerves
26/03/2004
Burst – Prey On Life
סקירת אלבום
Burst – Prey On Life
30/01/2004
Unearth – The Stings Of Conscience
סקירת אלבום
Unearth – The Stings Of Conscience
21/01/2004